A hulladékok egy jelentős része un. amortizációs hulladék, amely elhasználódott gépek, eszközök, technológiák, üzemek, gyárak, raktárak, telephelyek megszűnése utáni elbontásból keletkezik.

A Fémker Kft. tevékenységének lényeges és fontos része ezeknek a bontásoknak a megszervezése, elvégzése.

A bontási tevékenységeknek a fő célja, hogy a bontásból kikerülő anyagok-hulladékok megfelelő kontroll mellett, a hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően az arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó egységekhez kerüljön.

Erre rendelkezünk képzett, felkészült szakemberekkel, akik a bontásokat megszervezik, levezénylik, illetve a bontási terveket, hulladék tervlapokat is elkészítjük.

Az általunk vállalt bontásokat két fő csoportra oszthatjuk:

 1. Technológiák bontása

  Ide tartoznak az elavult, korszerűtlenné vált gépek, gépi eszközök, tartályok, vezetékek, kazánok és egyéb technológiai berendezések bontása. Technológiák bontását megelőzően a bontási terveket elkészítjük, engedélyeztetjük, a bontást a megrendelő által kért sorrendben elvégezzük. A bontásból kikerülő fémtartalmú és nemfémes anyagokat elszállítjuk és erre engedéllyel rendelkező átvevőnek adjuk át. A bontás végén anyagmérleget készítünk EWC kódonként.

 2. Épületek, építmények bontása

  Az építési hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997 (XII.29) KTM rendelet hatálya alá tartozó építmények bontására is kiterjed tevékenységünk. A bontást minden esetben jogerős bontási engedély birtokában lehet megkezdeni. A bontási engedélyt biztosíthatja a megrendelő, de igény szerint szakembereink közreműködnek ennek megszerzésében.
  A bontás során keletkező hulladékok kezelésének szabályait a 2000. évi XLIII. törvény és a 45/2004 (VII.26) számú BM-kvVM együttes miniszteri rendelet szabályozza.
  A rendeletnek megfelelően vállaljuk az épületek elbontását, a bontott anyagok szelektálását, szükség esetén darabolását, darálását. A bontott anyagokat a bontás helyszínéről elszállítjuk, engedéllyel rendelkező hasznosítónál illetve ártalmatlanítónál elhelyezzük.
  A bontás során pontos bontási naplót vezetünk a kiszállított anyagokról anyagnyilvántartást, majd anyagmérleget készítünk.

Referencia munkák

 • Komáromi borászat bontása
 • Balatonfűzfői táv-hő vezeték bontása
 • Terményszárítók bontása termelő szövetkezeteknél / Bőny, Öttevény stb./
 • Kabai Cukorgyár bontásánál szakmai segítség nyújtás
 • Szolnoki Cukorgyár bontásánál szakmai segítség nyújtás
 • Székesfehérvár Ikarus gyár festő előkészítő üzemének bontása
 • Szombathelyi húsipar technológia bontás
 • Kaposvár Kométa húsipar bontása
 • Budapest Népsziget úszály bontás