Cégünk komplex környezetvédelmi tervezői és szakértői szolgáltatásokat nyújt a levegőtisztaság-védelem; zaj- és rezgésvédelem; vízminőség-védelem; talajvédelem; természetvédelem; településvédelem; kommunális, inert és veszélyes hulladék kezelés területén:

 • Környezeti hatásvizsgálat, hatástanulmány készítése
 • Technológiák, tevékenységek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés
 • Környezeti kockázatelemzés
 • Környezetvédelmi állapotfelmérés, környezetszennyezés feltárása, lehatárolása, kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás megszervezése és lebonyolítása
 • Környezetvédelmi pályázatok
 • Környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Rendezési tervek környezetvédelmi fejezetének kidolgozása
 • Építési- és létesítési engedélyezési dokumentációk környezetvédelmi tervfejezeteinek készítése
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Vízminőségi-kárelhárítási üzemi terv készítése
 • Kármentesítéssel összefüggő tervek, engedélyek készítése
 • Légszennyező pontforrás engedélyezési dokumentációjának készítése
 • Levegőtisztaság-védelmi és hulladék bejelentések
 • Települési környezetvédelmi programok készítése
 • Zaj- és rezgéscsökkentő beavatkozások tervezése
 • Környezetvédelmi képviselet, környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Hulladék nyilvántartás vezetése, bejelentési kötelezettségben foglaltak teljesítése

Környezetvédelmi szabályzatok kidolgozása:

anyagmérleg és üzemi veszélyes hulladékgyűjtő hely üzemeltetési szabályzatának készítése, aktualizálása; hulladék nyilvántartás és hulladékgyűjtő helyek működtetésének felügyelete és szükség szerinti módosítása

Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (rendszeres és eseti):

levegőtisztaság-védelmi alap- és változásjelentés készítése, légszennyezés mértéke jelentés készítése, légszennyező pontforrás engedélyeztetéséhez szükséges kérelem összeállítása, levegőterhelési díj számítása, hulladék jelentés készítése

Megbízó termelés-szervezési, fejlesztési elképzeléseinek, terveinek környezetvédelmi szempontból történő véleményezése és javaslattétel a műszakilag megfelelő megoldásokra

Komplex engedélyezési eljárások során teljes körű ügyintézést biztosítunk az engedélyeztetési dokumentáció elkészítése mellett. Biztosítjuk a hatósági szakmai egyeztetést, illetve a folyamatos kapcsolattartást és az engedélyes érdekképviseletét.