Filozófiánk egy olyan komplex hulladékkezelési rendszer kialakítása, mely partnereink folyton változó igényeinek kielégítése mellett az Európai Unió által elvárt műszaki és környezetvédelmi fejlődést is biztosítani tudja, valamint a hulladékkezelés teljes spektrumát lefedi. A Fémker Kft. a gazdálkodó szervezetek és intézmények számára komplex hulladékkezelési, szállítási, gyűjtési szolgáltatásokat kínál. A különböző mennyiségű és különböző típusú újrahasznosítható hulladékok hatékony kezelésére hulladékok már a keletkezési helyen minőségenként elkülönítve, szelektíven gyűjthetők. Az elkülönített a hulladékgyűjtéshez igény szerinti mennyiségben biztosítunk szabványos 1 m3-es-től 36 m3-ig nyitott és zárt gyűjtőedényeket, amelyeket szükség és optimális logisztika szerinti gyakorisággal ürítünk modern, por-, és szóródás mentes szállítást biztosító gépjárműveinkkel. Szolgáltatásunkhoz a kihelyezett gyűjtőedényeket legkedvezőbb feltételek mellett, bérleti díj nélkül biztosítjuk.
A vállalkozás fő profilja a termelési nem veszélyes hulladékok szállítása, előkezelése, kereskedelme, átvétele hasznosításra, valamint a termelési veszélyes hulladékok szállítása, előkezelése, átvétele ártalmatlanításra és hasznosításra, alvállalkozók bevonásával.

Az általunk kínált konstrukció a Fémker cégcsoport hazai és nemzetközi tapasztalatára és kialakult kapcsolatrendszeré építve nyújtja ügyfeleinknek a számukra legkedvezőbb megoldást. A cégcsoport 20 éves tapasztalata a hulladékkezelésben biztosítja az ügyfél számára magas színvonalú megoldások elérhetőségét, és az elvárt minőséget.

Szakembereink a Hulladékmenedzsment/tanácsadás szolgáltatás kereteiben részletesen kidolgozzák az ügyfeleink számára legelőnyösebb szolgáltatási csomagot.

Cégünk komplex környezetvédelmi tervezői és szakértői szolgáltatásokat nyújt a levegőtisztaság-védelem; zaj- és rezgésvédelem; vízminőség-védelem; talajvédelem; természetvédelem; településvédelem; kommunális, inert és veszélyes hulladék kezelés területén:

 • Környezetvédelmi tanácsadás, környezetvédelmi jogi tanácsadás
 • Környezeti hatásvizsgálat, hatástanulmány készítése
 • Technológiák, tevékenységek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Környezetvédelmi állapotfelmérés, környezetszennyezés feltárása, lehatárolása, kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás megszervezése és lebonyolítása. Kockázat elemzés.
 • Környezetvédelmi pályázatok elkészítése
 • Környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Bontási engedélyezési dokumentációk környezetvédelmi tervfejezeteinek készítése
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Vízminőségi-kárelhárítási üzemi terv készítése
 • Légszennyező pontforrás engedélyezési dokumentációjának készítése
 • Levegőtisztaság-védelmi és hulladék bejelentések
 • Környezetvédelmi programok készítése
 • Zaj- és rezgéscsökkentő beavatkozások tervezése
 • Környezetvédelmi képviselet, környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Hulladék nyilvántartás vezetése, bejelentési kötelezettségben foglaltak teljesítése

A szolgáltatásunk előnyei:

 • A szelektíven gyűjtött hulladékok gazdaságosabban kezelhetőek.
 • Környezet fokozott védelme,
 • Környezetvédelmi szabályozás pontos betartása,
 • Nagyobb lesz a rend és a tisztáság.
 • Tisztán átlátható, kontrolálható hulladékkezelés valósul meg.
 • Élő munkaerő igény és költségei jelentősen csökkenek.
 • A szolgáltatások minőségének magas színvonalának biztosítása