A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél betartandó alapvető követelmény, hogy törekedni kell a hulladék képződésének és veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására, és meg kell akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség károsítását.

A veszélyes hulladék termelőjének, majd mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának alapvető kötelezettsége, hogy a veszélyes hulladékot úgy kezelje, hogy azzal megakadályozza a környezet, illetőleg elemei szennyezését és károsodását, ennek megfelelően gondoskodjon a hulladék környezetkímélő kezeléséről és végső soron ártalmatlanításáról. A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályait a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a külön jogszabályokban megállapított részletes rendelkezésekre figyelemmel tartalmazza.

A termelőknél keletkezett veszélyes hulladékokat az adott veszélyes hulladék anyagi minőségének megfelelő eszközökkel elszállítjuk, szerződéses alvállalkozó partnereink bevonásával kezeljük. A veszélyes hulladékok szállítását az ország egész területéről végezzük.

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységeink a következőek:

 • veszélyes hulladékok kezelése, szerződéses partnerekkel,
 • veszélyes hulladékok hasznosítása (szennyezett fémekből fémkinyerés, fixáló oldatokból ezüstvisszanyerés, poroltó bontása, olajszűrő bontása, elektronikai hulladékok bontása),
 • veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése és szállítása,
 • környezetvédelmi tervfejezetek, telephely-engedélyezési eljárások lebonyolítása,
 • veszélyes hulladékokkal kapcsolatos bejelentések, nyilvántartások elkészítése,
 • környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása,
 • veszélyes hulladékok gyűjtéséhez szükséges, előírás szerinti göngyöleg biztosítása,
 • ADR szerinti fuvarozás,
 • veszélyes hulladékok előkezelése, szerződéses partnerekkel
 • kármentesítési és bontási munkálatok,
 • havária megszüntetése.

Munkánkat mindig a megrendelői igények szerint, a törvényi, a hazai és nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak és a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezzük.